Đăng Nhập Youtube Bằng Tài Khoản Google

✅ Máy tính

quý khách hàng hoàn toàn có thể singin nhằm truy vấn vào những đăng ký, list phát, Clip cài đặt lên, đoạn Clip đã thiết lập, lịch sử và những mục không giống nữa. Hãy mày mò giải pháp sinh sản Tài khoản Google. 

Đăng nhập

Truy cập lệ youtube.com. Tại góc trên cùng, nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đang xem: Đăng nhập youtube bằng tài khoản google

Đăng xuất

Truy cập lệ youtube.com. Tại góc trên thuộc, hãy nhấp vào hình tượng Kênh > Đăng xuất.
The YouTube tiện ích requires a Google Account for sign in. If you’re unable to lớn sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

✅ Android

Quý Khách rất có thể đăng nhập nhằm truy vấn vào những đăng ký, danh sách phạt, đoạn Clip tải lên, Clip sẽ tải, lịch sử vẻ vang với các mục không giống nữa. Hãy mày mò cách sinh sản Tài khoản Google. 

Đăng nhập

Nhấn vào hình tượng Tài khoản . Nhấn vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện tất cả hoặc nhấp vào Thêm tài khoản để thêm thông tin tài khoản mới mang lại thứ của doanh nghiệp.

Đăng xuất 


Lưu ý: Đăng xuất ngoài áp dụng YouTube bên trên Android sẽ singout thông tin tài khoản của người sử dụng khỏi toàn bộ các áp dụng của Google bên trên thứ kia (nhỏng Google Maps và Gmail). Quý khách hàng sẽ rất cần phải nhập password để singin lại. Nếu không muốn đăng xuất ngoài đồ vật kia, chúng ta cũng có thể ưng chuẩn qua YouTube làm việc tâm lý riêng tứ vào chính sách ẩn danh. 

 

Nhấn vào hình tượng tài khoản . Nhấn vào Chuyển thay đổi tài khoản. Nhấn vào Quản lý tài khoản/Đăng xuất. Nhấn vào tài khoản nhưng bạn có nhu cầu xóa sổ đồ vật. Nhấn vào Xóa tài khoản.

Xem thêm: Cách Xem Lại Lịch Sử Chat Trên Zalo, Cách Xem Lại Tin Nhắn Cũ Trên Zalo

 


The YouTube app requires a Google Account for sign in. If you’re unable to lớn sign inlớn your tài khoản, visit our accounts troubleshooting guide. 

 

✅ iPhone và iPad

Quý Khách có thể đăng nhập nhằm truy vấn vào các đăng ký, list phạt, video clip download lên, đoạn phim đã thiết lập, lịch sử dân tộc và nhiều mục không giống nữa. Hãy tò mò phương pháp tạo thành Tài khoản Google. 

Đăng nhập

Nhấn vào biểu tượng Tài khoản . Nhấn vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện tất cả hoặc nhấn vào Thêm tài khoản nhằm thêm thông tin tài khoản bắt đầu cho đồ vật của người tiêu dùng.

Đăng xuất 

Nhấn vào hình họa tài khoản của bạn . Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản. Nhấn vào Sử dụng YouTube lúc đã đăng xuất.

Quý Khách đã thấy được một thông tin nthêm sinh sống cuối màn hình cho thấy bạn đã đăng xuất khỏi áp dụng.


The YouTube phầm mềm requires a Google Account for sign in. If you’re unable to lớn sign inlớn your tài khoản, visit our accounts troubleshooting guide.